System ELEGANT AC-62
IzolowanySystem izolowany przeznaczony do wykonywania zabudowy zewnętrznej: okiennej, drzwiowej, witrynowej. Możliwe jest wykonywanie drzwi przesuwnych, harmonijkowych i automatycznych, okien otwieranych zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz a także obrotowych i konstrukcje gięte. Dwa profile aluminiowe połączone zostały przekładką termiczną tworząc profil o szerokości ramy 62mm i 70 mm skrzydła okiennego. Szerokość profili i ich budowa zapewnia bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i termiczne przy zachowaniu niskiej ceny systemu. Profile tłoczone są ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancje wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001.

Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profili pod kątem 45˚ i wsunięcie w komory profili 2 narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą aluminiowych konektorów, które należy kołkować. Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemem nieizolowanym okienno-drzwiowym INSIDE AZ-45 a także innymi systemami. Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów w tych systemach, np.: wspólnych listew przyszybowych, narożników, listew uszczelniających, uszczelek przyszybowych i przymykowych, wspólnych okuć i akcesoriów. Jednym z efektów unifikacji jest niemal identyczny wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny wykonanych wyrobów.

Zlicowane skrzydła okienne w ELEGANT AC-62
Wychodząc naprzeciw architektom oraz inwestorom zaprojektowaliśmy nowe skrzydła okienne, w których klips zlicowany jest z powierzchnią skrzydła. Nowa konstrukcja profilu skrzydła okiennego umożliwi stosowanie wypełnień o maksymalnej grubości 55 mm. Pozwoli to na stosowanie szyb o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła, a co za tym idzie uzyskanie lepszych współczynników izolacyjności termicznej całego okna. Zlicowanie klipsa ze skrzydłem ułatwia również montaż rolet wewnętrznych.

Drzwi automatyczne ELEGANT AC-62 z zastosowaniem profili labiryntowych
Rozwiązanie dla drzwi automatycznych w systemie ELEGANT AC-62 z zastosowaniem profili labiryntowych na pionowych krawędziach skrzydeł. Specjalna konstrukcja skrzydła i krawędzi ościeżnicy pozwala na uzyskanie większej szczelności krawędzi skrzydeł oraz uniemożliwia odgięcie zamkniętego skrzydła od ościeżnicy, ma również wpływ na poprawę współczynnika przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej konstrukcji.
Profile można pomalować dowolnym kolorze z palety RAL.
W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia napędowe GEZE.


Copyright | 2016 aluSpeed.pl                                              tel. 736 222 666                                          email: biuro@aluspeed.pl